DENIS
زندگي زيباست اي زيبا پسند

...

زندگی عاشقانه رایانه ای !
 
 
 
 
1. در زندگی و معاشرت با دیگران، نرم افزار باشیم نه سخت افزار.
 
2. در سایت زندگی، همیشه لینکِ (Mohabbat) داشته باشیم و هیچگاه برای این سایت، فیلتر نگذاریم.
 
3. برای پسوند فایل زندگی اجتماعی و خانوادگی، از سه کاراکتر "ع"، "ش" و "ق" استفاده کنیم.


ادامه مطلب...